Nahajate se: Storitve > GBD Kašča

GBD Kašča

 


Poceni in edinstveno mesečno varčevanje od 50 € dalje

GBD Kašča je stroškovno ena najugodnejših oblik varčevanja v Sloveniji, saj upravljavska provizija znaša le 0,9 % letno, obračunava se  četrtletno. Glede na to, da se omenjeni stroški zaračunavajo in odtegujejo skozi celotno dobo varčevanja, bi morali biti na njihovo višino pozorni zlasti dolgoročni vlagatelji.

Na obračunih nakupa in prodaje točk vzajemnih skladov (VS) upravljavskih provizij namreč ne boste videli, ker se obračunavajo pri izračunu vrednosti točke VS. Tako z naraščanjem dobe varčevanja naraščajo tudi stroški, ki jih plača vlagatelj. 

ZA VAS, VAŠE OTROKE IN VNUKE

GBD Kašča je edinstvena oblika varčevanja v Sloveniji, saj upošteva obdobje varčevanja posameznega vlagatelja in se mu samodejno prilagaja. Osnovno pravilo varčevanja v vrednostnih papirjih je, da daljše kot je obdobje investiranja, več naj bo v portfeljih delniških naložb. Delnice so na kratek rok bolj tvegane, a hkrati dolgoročno bolj donosne od drugih oblik varčevanja. Zato se s približevanjem datumu koriščenja sredstev njihov delež v vlagateljevi GBD Kašči zmanjšuje, povečuje pa se delež obveznic in/ali inštrumentov denarnega trga, ki so na kratek rok manj tvegani.


ENOSTAVNO IN DOSTOPNO

Omogočamo vam varčevanje, konkurenčno vzajemnim skladom, pokojninskim skladom in naložbenim zavarovanjem. Zakaj bi plačevali visoke stroške upravljanja, če vam jih ni treba? GBD Kašča je stroškovno med najbolj ugodnimi in pomeni hkrati ustrezen način varčevanja za starost in investiranja na daljši rok.

Varčevanje v GBD Kašči je dosegljivo vsakomur - najnižja mesečna premija znaša le 50 evrov. V GBD smo stroške oklestili na najnižjo možno raven, saj zbrana sredstva enkrat mesečno investiramo v delnice globalnih indeksnih skladov, ki vsebujejo po nekaj tisoč delnic izdajateljev po vsem svetu. Tako smo vam poleg nizkih stroškov ter dosegljive premije omogočili tudi največjo razpršenost svojega premoženja.

Uporabljamo strategijo 'kupi in drži' (buy and hold), kar pomeni, da do prehoda v drug podtip upravljanja kupljenih ETF skladov načeloma ne prodajamo.

Prekinitev v
arčevanja je mogoča kadarkoli. Izstopnih stroškov ni, razen če stranka predčasno prekine varčevanje v prvih pet letih. V tem primeru znašajo prva 3 leta po sklenitvi pogodbe 3,0 % in naslednji dve leti 2,0 %. Prav tako ni stroškov odpiranja računa, vodenja računa, ležarine in delitve dobička. Edina stroška sta 0,9 % upravljalske provizije letno in 1,0 % vstopne provizije, ki se obračuna pri vsakem vplačilu (pri premiji 50 evrov mesečno ta znaša zgolj 0,50 evra). Cenik najdete tukaj.

Prednosti GBD Kašče v primerjavi s podobnimi ponudbami


  GBD Kašča Podobni produkti
Vstopni stroški 1,0 % vstopna provizija 3 %
Upravljalska provizija 0,9 % letno 2 - 3 %
Izstopna provizija Je ni  2 - 3 %
Razpršitev naložbe Maksimalna Omejena
Spremljanje vrednosti "Kašče" Dnevni online vpogled Odvisno od produkta
Minimalno obdobje Sredstva niso časovno vezana Odvisno od produkta, lahko vezava za določeno obdobje
Minimalno vplačilo 50 EUR Odvisno od produkta
Vodenje računa, ležarine, odpiranje računa Brezplačno Odvisno od produkta

Edinstvena oblika varčevanja je sedaj dosegljiva vsakomur. Privoščite jo sebi, svojim otrokom in svojim vnukom!

Za več informacij nas pokličite na 04 280 1025 ali pišite na info@gbd.si.Obvestilo je namenjeno obveščanju in seznanjanju investitorjev o storitvah, ki jih nudi GBD BPD d.d. Odgovorna oseba za vsebino in izdajatelj obvestila je GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj. Nadzorni organ GBD BPD d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Razkritja in informacije v zvezi s tem tržnim sporočilom, so dostopna na spletni strani http://www.gbd.si/GBD-razkritja.aspx?l1=1&l2=10&l3=70&l4=30. Informacije, navedene v tem obvestilu, niso javna ponudba za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. To sporočilo se po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov šteje kot tržno sporočilo in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijsko raziskavo ali naložbeno priporočilo. Pretekli donosi niso pokazatelji donosnosti v prihodnosti. Naložba v GBD Kaščo ni bančni depozit, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Je naložba v vrednostne papirje in kot taka del jamstvene sheme do višine 22.000 EUR, ki velja za borznoposredniške družbe. Informativni izračuni so prikazani kot potencialni realizirani donosi ob različnih dobah varčevanja in teoretičnih letnih donosih.

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji