Nahajate se: Storitve > Upravljanje s premoženjem > Portfelji in tipi upravljanja > GBD Kvantitativni portfelj

GBD Kvantitativni portfelj

GBD Kvantitativni portfelj


V GBD BPD se zavedamo, da si določeni vlagatelji želijo in lahko privoščijo del sredstev nameniti za bolj aktivno upravljane naložbe, ki imajo potencial generirati višje donose. Za njih smo v GBD BPD pripravili delniški portfelj, GBD Kvantitativni, ki je osnovan izključno na temeljnih kazalcih poslovanja posameznih podjetij v ZDA in Zahodni Evropi.

Značilnosti:

Minimalni znesek 50.000 EUR
Tveganje višje
Naložbena politika
Delnice do 100 %
Mesečna upravljalska provizija Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Transakcijski stroški Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Delitev dobička Dvakrat letno, 30.06. in 31.12., višina določena individualno s pogodbo o upravljanju
Merilo uspešnosti
50% S&P 500
50% S&P Europe 350
Minimalna doba upravljanja Eno leto

 

Za koga je primeren?

Za tiste, ki imajo že oblikovan osnovni portfelj vrednostnih papirjev, ki sledi njihovim investicijskim ciljem, in želijo z dodatnim aktivnejšim delniškim portfeljem dosegati višje donose.

Okvirna naložbena politika:

Naložbe se nahajajo v ameriških in evropskih delnicah, ki so izbrane na podlagi temeljnjih kazalcev poslovanja podjetij:

 • donos na vloženi kapital,
 • likvidnost poslovanja,
 • tržna kapitalizacija večja od 1 milijarde EUR,
 • neto marže in večletno povprečje rasti marž,
 • večletno povprečje rasti neto dobička,
 • zadolženost.

Okvirna naložbena politika:

Naložbe se nahajajo v ameriških in evropskih delnicah, ki so izbrane na podlagi temeljnih kazalcev poslovanja podjetij.

 

GBD Kvantitativni koncept upravljanja premoženja

Portfelj se osveži enkrat letno. Ob selekciji delnic gredo celotni delniški indeksi skozi kvantitativne filtre na osnovi sledečih kazalcev poslovanja:
 

 • donos na vloženi kapital,
 • likvidnost poslovanja,
 • tržna kapitalizacija večja od 4 milijard EUR,
 • neto marže in večletno povprečje rasti marž,
 • večletno povprečje rasti neto dobička,
 • zadolženost.

V portfelj izberemo 20 delnic. 10 iz ameriškega indeksa S&P 500, 10 iz evropskega indeksa S&P Europe 350. V izboru kontroliramo maksimalno izpostavljenost posamezni panogi.

 

Uspešnost strategije od ustanovitve

Uspešnost strategije v praksi potrjuje rezultate testiranja za nazaj in dokazuje, da je s strokovno in disciplinirano izbiro naložb na podlagi temeljnih kazalcev poslovanja podjetij mogoče presegati primerjalni indeks ob relativno nižjem tveganju. 

 

Stroški upravljanja:

Stranke imajo na voljo tri različne metodologije zaračunavanja stroškov upravljanja:

 1. samo upravljavska provizija brez transakcijskih provizij GBD BPD, 
 2. kombinacija upravljavske provizije in delitve dobička s 'high-water markom' 1 ,
 3. kombinacija upravljavske provizije in delitve presežnega donosa nad primerljivim indeksom z relativnim high-water markom.  
1 Določilo high-water mark pomeni, da se pri obračunu dobička v obdobju upošteva le dobiček nad najvišjo preteklo vrednostjo portfelja, pri kateri se je delilo dobiček. Prva delitev dobička se obračuna glede na začetno vrednost sredstev na upravljanju.

 


*OPOZORILO IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Pretekli donosi in/ali rezultati testiranj strategije za nazaj niso garancija za prihodnje donose portfelja. Toda hkrati verjamemo, da dajejo osnovna ekonomska logika izbire delnic na osnovi dobrih kazalcev poslovanja podjetij in upoštevanja trenutnih tržnih vrednotenj njihovih delnic, rezultati testiranj strategije za nazaj in uspešnost strategije od ustanovitve, dovolj visoko verjetnost, da je portfelj sestavljen na osnovi testirane strategije, sposoben na dolgi rok presegati izbrani primerljivi indeks.
Zgornji podatki so zgolj informativne narave in ne predstavljajo investicijskega priporočila. Pred odločitvijo za investicijo v GBD Kvantitativni portfelj je potreben razgovor z licenciranimi svetovalci GBD Gorenjske borznoposredniške družbe, na podlagi katerega se določi, ali portfelj ustreza profilu posameznega vlagatelja. 


Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji