Nahajate se: Storitve > GBD Šparovc

GBD Šparovc

 
Obvestilo je namenjeno obveščanju in seznanjanju investitorjev o storitvah, ki jih nudi GBD BPD d.d. Odgovorna oseba za vsebino in izdajatelj obvestila je GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj. Nadzorni organ GBD BPD d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Razkritja in informacije v zvezi s tem tržnim sporočilom, so dostopna na spletni strani http://www.gbd.si/GBD-razkritja.aspx?l1=1&l2=10&l3=70&l4=30. Informacije, navedene v tem obvestilu, niso javna ponudba za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. To sporočilo se po 212. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov šteje kot tržno sporočilo in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za investicijsko raziskavo ali naložbeno priporočilo. Pretekli donosi niso pokazatelji donosnosti v prihodnosti. Naložba v GBD Šparovc ni bančni depozit, zato ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Je naložba v vrednostne papirje in kot taka del jamstvene sheme do višine 22.000 EUR, ki velja za borznoposredniške družbe. Informativni izračuni so prikazani kot potencialni realizirani donosi ob različnih dobah varčevanja in teoretičnih letnih donosih.
Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji