Nahajate se: O nas > Javne objave > Druge objave

Druge objaveGBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 28. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 28. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v četrtek, dne 04.04.2019 ob 13. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Upravni odbor
Datum: 03.4.2019
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine
______________________________________________________________________________________________
GBD BPD, d.d., Kranj

Dne 20.11.2018 je potekala 27. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapis poteka skupščine je v prilogi.
Upravni odbor
Datum: 20.11.2018
Pripeti dokumenti: Zapis skupščine
______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 26. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 05.11.2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).
Upravni odbor
Datum: 04.10.2018
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis
______________________________________________________________________________________________
GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 26. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 26. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v ponedeljek, dne 05.11.2018 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Upravni odbor
Datum: 04.10.2018
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine
______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj

Objava čistopisa razširjenega dnevnega reda 25. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo v petek, dne 07.09.2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, v Kranju.


Upravni odbor GBD BPD d.d.

Datum: 14.08.2018

Pripeti dokumenti: Čistopis
______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj

Poziv delničarjem za udeležbo na 25.redni skupščini GBD BPD d.d. dne 7.9.2018

Obveščamo vas, da so člani upravnega odbora družbe GBD BPD d.d. na svoji 12. seji, ki je bila dne 03.08.2018 pod 2. točko dnevnega reda soglasno sprejeli sklep, da se vse delničarje družbe GBD BPD d.d. pozove na 25. redno skupščino delničarjev, ki bo v petek, dne 07.09.2018 ob 10 uri, v poslovnih prostorih družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj.
Člani upravnega odbora družbe so predlagali dnevni red skupščine, ki je v prilogi tega poziva.
Gradivo je priloženo k vabilu in bo hkrati od 07.08.2018 dalje na razpolago delničarejm v pritličju GBD BPD d.d. na Koroški cesti 5, 4000 Kranj.

Datum: 06.08.2018
Pripeti dokument: Sklic skupščine

Upravni odbor
______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj

Poziv delničarjem za udeležbo na sestanku delničarjev (univerzalna skupščina) 20.6.2018 ob 10 uri

Obveščamo, da so člani upravnega odbora družbe GBD BPD d.d. so na svoji 9. redni seji, ki je bila dne 11.6.2018 pod 9. točko dnevnega reda soglasno sprejeli sklep, da se vse delničarje družbe GBD BPD d.d. pozove na sestanek delničarjev dne 20.6.2018 ob 10 uri, v poslovnih prostorih družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj, z ciljem izvedbe univerzalne 25. skupščine družbe.

Upravni odbor

Datum: 11.6.2018
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine
______________________________________________________________________________________________


Univerzalna skupščina družbe GBD BPD d.d. z dne 14.2.2018

Dne 14.2.2018 je bila v prostorih družbe GBD BPD d.d. izvedena univerzalna skupščina družbe z naslednjimi točkami dnevnega reda:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
  2. Sprememba statuta.
  3. Imenovanje novih članov upravnega odbora.
  4. Prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov.
  5. Sprejem ponudbe BKS bank AG Bančna podružnica.
  6. Pridobivanja lastnih delnic.

Vse točke dnevnega reda so bile sprejete z ustrezno večino oddanih glasov prisotnih delničarjev. Novi člani upravnega odbora so postali Boris Eržen, Anica Klemenčič, mag. Hermina Krt in mag. Urban Belič. V času prevzemnih aktivnosti GBD BPD d.d. deluje s profesionalno skrbnostjo v interesu svojih strank in zagotavlja nemoteno ter varno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

______________________________________________________________________________________________
GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 23. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 28.12.2017 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 7.12.2017
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis

______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 23. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 23. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 28.12.2017 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 27.11.2017
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine
______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj


Sklic 22. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 22. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 29.12.2016 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 28.11.2016
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Priloga k 3 točki sklica

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 21. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 21. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 17.10.2016 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 16.9.2016
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Priloga k 3 točki sklica

 

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 20. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 10.11.2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 20.10.2015
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 20. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 20. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 10.11.2015 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 9.10.2015
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine

 

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 19. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 5.11.2014 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 13.10.2014
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 19. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 19. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 5.11.2014 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 3.10.2014
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine

 


______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj


Sklic 18. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 31.07.2013 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba), je spremenjen v 6. točki dnevnega reda na podlagi sklepa uprave.

Poslovodstvo družbe

Datum: 30.7.2013
Pripeti dokumenti: Sklic-skupscine

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj


Razširitev dnevnega reda 18. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 31.07.2013 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 5.7.2013
Pripeti dokumenti: Razširitev

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 18. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 18. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 31.07.2013 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 28.6.2013
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine

 


______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 17. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 17. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 29.03.2013 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 27.2.2013
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine, Priloga

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 16. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 295., 296. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 16. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 11.09.2012 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 10.8.2012
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj


Razširitev dnevnega reda 16. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 03.08.2012 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 5.7.2012
Pripeti dokumenti: Razširitev, Zahteva, Čistopis

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 16. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 295., 296. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 16. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 03.08.2012 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 27.6.2012
Pripeti dokumenti: Sklic_skupščine

 

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji