Nahajate se: O nas > Javne objave > Druge objave

Druge objave
Univerzalna skupščina družbe GBD BPD d.d. z dne 14.2.2018

Dne 14.2.2018 je bila v prostorih družbe GBD BPD d.d. izvedena univerzalna skupščina družbe z naslednjimi točkami dnevnega reda:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
  2. Sprememba statuta.
  3. Imenovanje novih članov upravnega odbora.
  4. Prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov.
  5. Sprejem ponudbe BKS bank AG Bančna podružnica.
  6. Pridobivanja lastnih delnic.

Vse točke dnevnega reda so bile sprejete z ustrezno večino oddanih glasov prisotnih delničarjev. Novi člani upravnega odbora so postali Boris Eržen, Anica Klemenčič, mag. Hermina Krt in mag. Urban Belič. V času prevzemnih aktivnosti GBD BPD d.d. deluje s profesionalno skrbnostjo v interesu svojih strank in zagotavlja nemoteno ter varno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

______________________________________________________________________________________________
GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 23. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 28.12.2017 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 7.12.2017
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis

______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 23. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 23. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 28.12.2017 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 27.11.2017
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine
______________________________________________________________________________________________


GBD BPD, d.d., Kranj


Sklic 22. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 22. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 29.12.2016 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 28.11.2016
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Priloga k 3 točki sklica

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 21. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 21. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 17.10.2016 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 16.9.2016
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine, Priloga k 3 točki sklica

 

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 20. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 10.11.2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 20.10.2015
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 20. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 20. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 10.11.2015 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 9.10.2015
Pripeti dokumenti: Sklic skupščine

 

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Razširitev dnevnega reda 19. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 5.11.2014 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 13.10.2014
Pripeti dokumenti: Razširitev, Čistopis

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 19. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 19. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 5.11.2014 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Upravni odbor

Datum: 3.10.2014
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine

 


______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj


Sklic 18. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 31.07.2013 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba), je spremenjen v 6. točki dnevnega reda na podlagi sklepa uprave.

Poslovodstvo družbe

Datum: 30.7.2013
Pripeti dokumenti: Sklic-skupscine

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj


Razširitev dnevnega reda 18. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 31.07.2013 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 5.7.2013
Pripeti dokumenti: Razširitev

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 18. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 18. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 31.07.2013 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 28.6.2013
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine

 


______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 17. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 17. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 29.03.2013 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 27.2.2013
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine, Priloga

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 16. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 295., 296. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 16. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 11.09.2012 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 10.8.2012
Pripeti dokumenti: Sklic-skupščine

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj


Razširitev dnevnega reda 16. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 03.08.2012 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 5.7.2012
Pripeti dokumenti: Razširitev, Zahteva, Čistopis

______________________________________________________________________________________________

GBD BPD, d.d., Kranj

Sklic 16. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 295., 296. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo 16. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 03.08.2012 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Poslovodstvo družbe

Datum: 27.6.2012
Pripeti dokumenti: Sklic_skupščine

 

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji