Nahajate se: Storitve > Upravljanje s premoženjem > Portfelji in tipi upravljanja > GBD klasični top-down koncept upravljanja premoženja

GBD klasični top-down koncept upravljanja premoženja

GBD klasični top-down koncept upravljanja premoženja
Slika: Top-down alokacija sredstev na upravljanju v GBD BPD d.d.
 

  

 

Jedro upravljanja z vašim premoženjem predstavlja upravljanje po t.i. metodi top-down alokacije.
Prvi korak je določitev taktičnih deležev delnic, obveznic, surovin in gotovine znotraj tipa portfelja, ki ustreza vašemu profilu vlagatelja.

Delnice
V drugem koraku sledi regijska alokacija glede na makroekonomske kazalnike, geopolitične in notranjepolitične razmere, mednarodne finančne in trgovinske tokove, itd.
V tretjem koraku določimo deleže posameznih panog v vašem portfelju glede na njihovo zastopanost v celotnemu svetovnemu indeksu ter jih prilagodimo glede na specifike posamezne panoge in potek gospodarskega cikla.
V zadnjem koraku sledi izbira delnic konkretnih podjetij znotraj posameznih panog (t.i. peer analysis).

Obveznice
Pri izbiri obveznic izhajamo iz treh ključnih dejavnikov:

  1. Tveganje spremembe obrestne mere
  2. Kreditno tveganje
  3. Valutno tveganje

Glede na makroekonomska gibanja določimo ciljno trajanje (ročnost in kuponska obrestna mera) obvezniškega dela portfelja, delež državnih in podjetniških obveznic, povprečno boniteto obveznic v portfelju ter izpostavljenost določeni valuti.

Surovine
V surovine vstopamo bodisi preko ETF skladov bodisi posredno preko izpostavljenosti določenim sektorjem in posameznim podjetjem v njih. Pri tem poleg trendov v svetovnemu gospodarstvu in geopolitične situacije v svetu upoštevamo tudi značilnosti posameznih trgov surovin (izpostavljenost fizični surovini ali preko terminskih pogodb – contango, normal backwardation).

Sistem analitičnega spremljanja naložb
Portfelj se konstantno spremlja na vseh stopnjah top down alokacije in po potrebi opravi prilagoditve na določenem segmentu portfelja.

Dodatni aktivni del portfelja
Poleg top-down alokacije imajo upravljavci možnost do 15% portfelja upravljati prosto po lastni presoji, glede na trenutne investicijske priložnosti, ki jih opazijo na trgu.


Portfelji:
DINAMIČNI TIP UPRAVLJANJA PREMOŽENJA
 

Značilnosti:

Minimalni znesek 20.000 EUR
Tveganje višje
Naložbena politika
Delnice do 100 %
Obveznice do   15 %
Surovine do   10 %
Gotovina do   10 %
Mesečna upravljavska provizija Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Transakcijski stroški 0,30 % in provizija tujega partnerja
Delitev dobička Dvakrat letno, 30.06. in 31.12., višina določena individualno s pogodbo o upravljanju
Merilo uspešnosti DJ Global Index
Minimalna doba upravljanja Eno leto

 

Za koga je primeren?

Za tiste, ki želijo višje donose in so pripravljeni tudi več tvegati.

Okvirna naložbena politika:

Naložbe se večinoma nahajajo v lastniških finančnih instrumentih, kjer ob višjem tveganju pričakujemo višje donose. Večji del portfelja predstavljajo delnice, manjši del pa lahko obveznice ali surovine.

 

URAVNOTEŽENI TIP UPRAVLJANJA PREMOŽENJA
 

Značilnosti:

Minimalni znesek 20.000 EUR
Tveganje srednje
Naložbena politika
Delnice 35-65 %
Obveznice 35-65 %
Surovine do 10 %
Gotovina do 10 %
Mesečna upravljavska provizija Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Transakcijski stroški 0,30 % in provizija tujega partnerja
Delitev dobička Dvakrat letno, 30.06. in 31.12., višina določena individualno s pogodbo o upravljanju
Merilo uspešnosti DJ Global Index (50 % utež)
in Bloomberg EUGATR Index
(50 % utež)
Minimalna doba upravljanja Eno leto

 

Za koga je primeren?

Za tiste, ki želijo varno, vendar še vedno donosno naložiti svoje prihranke.

Okvirna naložbena politika:

Naložbe se nahajajo v delnicah in obveznicah, lahko tudi v surovinah in gotovini.

 

KONZERVATIVNI TIP UPRAVLJANJA PREMOŽENJA
 

Značilnosti:

Minimalni znesek 20.000 EUR
Tveganje nižje
Naložbena politika
Delnice do 20 %
Obveznice do 100 %
Surovine do 10 %
Gotovina do 10 %
Mesečna upravljavska provizija Določeno individualno s pogodbo o upravljanju
Transakcijski stroški 0,30 % in provizija tujega partnerja
Delitev dobička Dvakrat letno, 30.06. in 31.12., višina določena individualno s pogodbo o upravljanju
Merilo uspešnosti Bloomberg EUGATR Index
Minimalna doba upravljanja Eno leto

Za koga je primeren?

Za tiste, ki želijo največjo varnost svojih prihrankov.

Okvirna naložbena politika:

Pretežni del naložb (90 %) se nahaja v obveznicah (državne, podjetniške, obveznice državnih skladov in agencij), preostali del pa v ostalih finančnih instrumentih.Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji