Novice

Obvezna pridobitev LEI kode za pravne osebe do 3.1.2018


Obveščamo vas, da morajo najkasneje s 3.1.2018, vse pravne osebe (pomembno: s.p. se v tem primeru smatra za pravno osebo), ki opravljajo posle na finančnih trgih v EU, skladno z evropsko direktivo MiFID II, pridobiti tako imenovano LEI kodo (Legal Entity Identifier). To je 20-mestna koda, ki se dodeli pravni osebi, ki trguje z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni na organizirane trge oziroma za katere je vložena zahteva za uvrstitev v Sloveniji ali v tujini. Fizične osebe LEI kode ne potrebujejo. Pravna oseba ima le eno LEI kodo, seznam imetnikov LEI kod je javen in ga vodi organizacija GLEIF (Global Legal Identify Fondation) s sedežem v Švici.

LEI kodo lahko pravne osebe pridobijo v Sloveniji pri Centralno klirinški depotni družbi d.d. (https://www.kdd.si/) ali pri katerekoli organizaciji, ki je pooblaščena za njeno dodelitev. Seznam teh organizacij je dostopen na naslovu: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. Register LEI kod je centralno voden, zato ni pomembno pri katerem ponudniku pravna oseba le-to pridobi. Postopek pridobitve LEI kode lahko traja do 15 dni, strošek pridobitve pa je pri ponudnikih različen. Poleg stroška pridobitve bodo lastniki LEI kod morali upoštevati tudi letne stroške vodenja LEI kode.

Obrazec za pridobitev LEI kode pri KDD si lahko prenesete s spodnje povezave: 
ObrazecDodelitevLEI.pdf

Po 3.1.2018 za pravne osebe brez LEI kode ne bomo mogli izvršiti nobene transakcije (nakup/prodaja ali preknjižbe finančnih instrumentov uvrščenih na organizirane trge oziroma za katere je vložena zahteva za uvrstitev ,…), zato vam svetujemo, da LEI kodo čim prej pridobite.
V kolikor želite, da vam LEI kodo pomagamo urediti v GBD BPD d.d., nam prosimo to sporočite (strošek storitve se bo zaračunal skladno s cenikom).

Za dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na elektronskem naslovu martina.odar@gbd.si ali po telefonu 04 280 10 26.Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji