Nahajate se: Storitve > Upravljanje s premoženjem > Postopek sklenitve pogodbe

Postopek sklenitve pogodbe

 

 

Pogovor.

Na prvem srečanju se bomo spoznali in podrobno pogovorili o vaših ciljih, zahtevah in pričakovanjih. Predstavili vam bomo naš način dela. Skozi utečen postopek profiliranja bomo skupaj ugotovili, kateri izmed naših modelov upravljanja premoženja je za vas najprimernejši (več o naših portfeljih). Skladno z vašimi osebnimi cilji, časom investiranja, naklonjenostjo tveganju in vašim finančni in življenjsko situacijo, vam bomo svetovali za vas najbolj primeren portfelj ali kombinacijo portfeljev.

 

Priprava in podpis pogodbe o upravljanju premoženja.

V kolikor boste skozi pogovor ugotovili, da je naša storitev prava za vas, bomo naše sodelovanje začeli s pripravo in podpisom pogodbe o upravljanju premoženja. V pogodbi bomo opredelili vse podrobnosti sodelovanja, izbrali tip upravljanja (naložbeno politiko), udeležbo v dobičku ter stroške upravljanja.

 

 

Vsebina pogodbe o upravljanju premoženja

V pogodbi se določi:

• znesek denarnih sredstev oz. vrste in količine vrednostnih papirjev, ki jih stranka predaja v gospodarjenje,
• tip upravljanja,
• višino upravljavske provizije in način udeležbe pri dobičku.

Potrebna dokumentacija

Za fizične osebe:
• veljavni osebni dokument,
• davčna številka,
• številka vašega bančnega računa.

Za pravne osebe:
• sklep o registraciji oz. izpis iz sodnega registra (mlajši od treh mesecev),
• davčna številka podjetja,
• št. transakcijskega računa,
• osebni dokument in davčna številka zakonitega zastopnika.

 

Upravljanje.

Po sklenitvi pogodbe nam nakažete dogovorjena sredstva v upravljanje in od tu dalje je upravljanje vašega premoženja "samo še" naša skrb. V skladu s pogodbo bomo oblikovali vaš osebni portfelj. Redno vas bomo obveščali o stanju portfelja, opravljenih transakcijah in drugih spremembah. Brezplačno vam bomo izdelali davčno napoved za plačilo davka od kapitalskega dobička. Vaš osebni upravljavec premoženja pa vam bo vedno na voljo za vaša vprašanja.

 

 

 

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji