Nahajate se: Storitve > Prednosti GBD Šparovca pred konkurenčnimi produkti

Prednosti GBD Šparovca pred konkurenčnimi produktiPred vzajemnimi skladi

 • Nižja upravljavska provizija

Upravljavska provizija GBD Šparovca znaša 1,2 % letno, upravljavska provizija vzajemnih skladov pa se v povprečju giblje okoli 2 % letno.

 • Samodejno prilagajanje alokacije sredstev obdobju varčevanja

   

   

   

  *Prikazano gibanje strateških deležev skozi čas je zgolj informativne narave, dejanski deleži se lahko razlikujejo zaradi taktične prilagoditve z dodatnimi strategijami varovanja.

   
 • Velika stopnja razpršenosti tveganja

GBD Šparovc je sestavljen povečini iz ETF skladov različnih izdajateljev, ki zagotavljajo maksimalno razpršitev tveganja in dosledno sledijo izbranim indeksom vrednostnih papirjev.

 • Brez vstopne provizije


Pred naložbenimi zavarovanji

OPOZORILO!
Zveza potrošnikov Slovenije je nepoučenim vlagateljem zaradi netransparentnosti in neprimernih predstavitev odsvetovala sklenitev naložbenih zavarovanj.

 • Možnost hitre in poceni predčasne prekinitve varčevanja

Če stranka v GBD Šparovcu varčuje več kot 5 let, ji ni potrebno plačati nobenih izstopnih stroškov. V primeru naložbenih zavarovanj lahko vlagatelji, ki prekinejo naložbeno zavarovanje prej kot v 3 letih, ostanejo brez vseh svojih vloženih sredstev, ob prekinitvi po 3 letih pa izgubijo cca. 50 odstotkov vplačil. Vlagatelj, ki hoče izplačilo iz naložbenega zavarovanja prej kot v 10 letih, bo moral plačati 8,5 % davka na promet od zavarovalniških poslov.

 • Nižja upravljavska provizija

Upravljavska provizija v GBD Šparovcu znaša le 1,2 %. Vlagatelji v naložbena zavarovanja plačajo polno upravljavsko provizijo vzajemnega sklada (v povprečju 2 %) in velikokrat še dodatno upravljavsko provizijo zavarovalnice.

 • Velika razlika v začetnih stroških

Zaradi netransparentnosti je sicer težko direktno primerjati stroške, hkrati gre zaradi same zavarovalne premije za neprimerljivi kategoriji. Vstopne provizije v GBD Šparovc ni, zavarovalnice pa zaračunajo sklenitvene stroške, stroške vplačil in administrativne stroške, ki lahko presežejo 10 % vplačane premije!

 • Transparentnost stroškov storitve in poslovanja

Vlagatelji v GBD Šparovc so redno pisno obveščani o višini sredstev na svojih računih, hkrati lahko 24 ur na dan in 7 dni na teden preverjajo svoje stanje sredstev preko interneta. Stroški storitve so v skladu z zakonodajo jasno razčlenjeni. Netransparentnost stroškov in delovanja je glavni očitek naložbenim zavarovanjem.


Pred pokojninskimi skladi

 •  Možnost hitrega dostopa do privarčevanih sredstev v GBD Šparovcu

Varčevalci lahko dobijo izplačana sredstva iz GBD Šparovca v nekaj dneh po dostavi pisnega zahtevka. V primeru individualnega varčevanja v pokojninskih skladih je kakršenkoli dvig pred desetimi leti od začetka vlaganja obdavčen s 8,5 odstotnim davkom na promet od zavarovalniških storitev ter plačilom akontacije dohodnine od celotnega zneska dviga.

 • Brez vstopne provizije 

Vstopne provizije v GBD Šparovcu NI, pri pokojninskih skladih pa znaša 2 in več %.  

 

Pred bančnimi depoziti

 • Neprimerno višji dolgoročni povprečni letni donos

Delniški trgi rastejo v povprečju po 9 % na leto, obvezniški pa več kot 3% letno (donosi S&P 500 1928-2014 in donosi na ameriške državne obveznice 1928-2014, Damodaran). GBD Šparovc je sestavljen iz indeksnih ETF skladov, ki dosledno sledijo indeksom vrednostnih papirjev.

 • Razpršenost tveganja

ETF skladi, iz katerih je GBD Šparovc sestavljen, omogočajo veliko razpršenost sredstev tako valutno, geografsko, panožno kot med delnice stotin različnih podjetji.

 • Likvidnost sredstev

Do privarčevanih sredstev v GBD Šparovcu lahko dostopate kadarkoli ko se zaradi nepričakovanega dogodka pojavi potreba po denarju.

 
Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji