Nahajate se: Storitve > Prednosti GBD Kašče pred konkurenčnimi produkti

Prednosti GBD Kašče pred konkurenčnimi produktiPred vzajemnimi skladi

 • Nižja upravljavska provizija

Upravljavska provizija GBD Kašče znaša 0,9 % letno, upravljavska provizija vzajemnih skladov pa se v povprečju giblje okoli 2 % letno.

 • Samodejno prilagajanje alokacije sredstev obdobju varčevanja


   
 • Velika stopnja razpršenosti tveganja

GBD Kašča je sestavljena povečini iz ETF skladov, ki zagotavljajo maksimalno razpršitev tveganja in dosledno sledijo izbranim indeksom vrednostnih papirjev.

 • Vstopna provizija se v GBD Kašči plača za vsak vložek sproti in znaša le 1 %.


Pred naložbenimi zavarovanji

OPOZORILO!
Zveza potrošnikov Slovenije je nepoučenim vlagateljem zaradi netransparentnosti in neprimernih predstavitev odsvetovala sklenitev naložbenih zavarovanj.

 • Možnost hitre in poceni predčasne prekinitve varčevanja

Če stranka v GBD Kašči varčuje več kot 5 let, ji ni potrebno plačati nobenih izstopnih stroškov. V primeru naložbenih zavarovanj lahko vlagatelji, ki prekinejo naložbeno zavarovanje prej kot v 3 letih, ostanejo brez vseh svojih vloženih sredstev, ob prekinitvi po 3 letih pa izgubijo cca. 50 odstotkov vplačil. Vlagatelj, ki hoče izplačilo iz naložbenega zavarovanja prej kot v 10 letih, bo moral plačati 8,5 % davka na promet od zavarovalniških poslov.

 • Nižja upravljavska provizija

Upravljavska provizija v GBD Kašči znaša le 0,9 %. Vlagatelji v naložbena zavarovanja plačajo polno upravljavsko provizijo vzajemnega sklada (v povprečju 2 %) in velikokrat še dodatno upravljavsko provizijo zavarovalnice.

 • Velika razlika v začetnih stroških

Zaradi netransparentnosti je sicer težko direktno primerjati stroške, hkrati gre zaradi same zavarovalne premije za neprimerljivi kategoriji. Kljub temu je treba poudariti, da vstopni stroški GBD Kašče znašajo le 1 %, zavarovalnice pa zaračunajo sklenitvene stroške, stroške vplačil in administrativne stroške, ki lahko presežejo 10 % vplačane premije!

 • Transparentnost stroškov storitve in poslovanja

Vlagatelji v GBD Kaščo so redno pisno obveščani o višini sredstev na svojih računih, hkrati lahko 24 ur na dan in 7 dni na teden preverjajo svoje stanje sredstev preko interneta. Stroški storitve so v skladu z zakonodajo jasno razčlenjeni. Netransparentnost stroškov in delovanja je glavni očitek naložbenim zavarovanjem.


Pred pokojninskimi skladi

 •  Možnost hitrega dostopa do privarčevanih sredstev v GBD Kašči

Varčevalci lahko dobijo izplačana sredstva iz GBD Kašče v nekaj dneh po dostavi pisnega zahtevka. V primeru individualnega varčevanja v pokojninskih skladih je kakršenkoli dvig pred desetimi leti od začetka vlaganja obdavčen s 8,5 odstotnim davkom na promet od zavarovalniških storitev ter plačilom akontacije dohodnine od celotnega zneska dviga, v primeru kolektivnih zavarovanj pa predčasni dvig sploh ni mogoč.

 • Veliko nižja vstopna provizija 

Vstopna provizija v GBD Kaščo znaša 1 %, pri pokojninskih skladih se giba od 2 in več %. 

 • Nižja upravljavska provizija

V GBD Kašči znaša le 0,9 %, pri pokojninskih skladih se giblje od 1 do 1,5 %.
 

Pred bančnimi depoziti

 • Neprimerno višji dolgoročni povprečni letni donos

Delniški trgi rastejo v povprečju po 9 % na leto. GBD Kašča je sestavljena iz indeksnih ETF skladov, ki dosledno sledijo indeksom vrednostnih papirjev.

 • Razpršenost tveganja

ETF skladi, iz katerih je GBD Kašča sestavljena, omogočajo veliko razpršenost sredstev tako valutno, geografsko, panožno kot med delnice stotin različnih podjetji.

 • Likvidnost sredstev

Do privarčevanih sredstev v GBD Kašči lahko dostopate kadarkoli ko se zaradi nepričakovanega dogodka pojavi potreba po denarju.

 
Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji