Nahajate se: Storitve > Upravljanje s premoženjem > Kateri portfelj? > Razlaga predlagane izbire portfelja

Razlaga predlagane izbire portfelja: tveganje in pričakovani donosi vrednostnih papirjev

Predlagani portfelj upošteva tri dejavnike:

  • vlagateljevo obdobje investiranja,
  • vlagateljevo sposobnost sprejemanja tveganja,
  • vlagateljevo pripravljenost sprejemanja tveganja.

Ko v financah govorimo o tržnem tveganju, govorimo o volatilnosti vrednostnih papirjev oz. premoženja. To je, koliko vrednost naložb niha skozi čas. Vrednost delnic lahko na kratek rok močno niha, a na dolgi rok v povprečju dosegajo bistveno višje donose kot ostali vrednostni papirji.

Obveznice in zakladne menice nihajo na kratek rok bistveno manj kot delnice, a imajo v povprečju na dolgi rok precej nižje donose kot delnice.

S povečevanjem dobe investiranja se odnos pričakovani donos / tveganje precej spremeni. V daljšem časovnem obdobju postanejo obveznice bolj volatilne od delnic. Njihov donos pa je še vedno bistveno nižji od delniškega.

Zato je bistvenega pomena, da vlagatelj ve vsaj približno, za kakšno obdobje investira določena sredstva, saj je to ključni dejavnik za določitev primerne začetne strateške alokacije naložb!


Graf 1: maksimalni in minimalni letni realni donosi investicijskih razredov v različno dolgih obdobjih na osnovi zgodovinskih podatkov 1802-2001
Vir: Siegel J., Stocks for the Long Run


Graf 2: tveganje investicijskih razredov merjeno s povprečnim letnim strandardnim odklonom realnih donosov na osnovi zgodovinskih podatkov 1802-2001
Vir: Siegel J., Stocks for the Long Run

Ko se vlagatelj približuje datumu, ko nameravi koristiti investirana sredstva, se idelana alokacija glede na čas investiranja spreminja. Vlagatelj si ne želi, da bi npr. pol leta pred koriščenjem sredstev, doživel nekaj deset odstotni padec vrednosti portfelja. Zato mora s časom prilagajati sestavo portfelja. Bližje kot je dnevu koriščenja sredstev, nižji mora biti v portfelju odstotek bolj volatilnih vrednostnih papirjev (delnic) in višji mora biti delež naložb, katerih vrednost kratkoročno manj niha (obveznice, zakladne menice, denarna sredstva).

Za vlagatelje, ki tega ne želijo ali morejo početi sami, smo pripravili produkta GBD Šparovc in GBD Kašča, kjer se deleži delnic, obveznic in denarnih sredstev spreminjajo avtomatsko, glede na datum koriščenja sredstev vsakega posameznika.

Vlagatelj mora vedeti, koliko tveganja mu življenjska in finančna situacija omogočata sprejemati. Pretirana izpostavljenost tveganju lahko vlagatelju onemogoči dosego zastavljenega finančnega cilja ali celo ogrozi njegovo eksistenco. Obratno, premajhna izpostavljenost tveganju lahko vlagatelju onemogoči doseganje donosa, ki bi ga lahko dosegel, če bi pravilno ocenil svojo finančno in življensko situacijo.

Po drugi strani, če vlagatelj misli, da psihično ne more niti začasno tolerirati večjih padcev vrednosti premoženja, je zanj morda bolje, da se odloči za bolj konservativno politiko, tudi če bi si glede na svoje obdobje investiranja in ostale osebne finančne dejavnike lahko privoščil višje tveganje in posledično višji pričakovani donos.

Vsa tveganja vrednostnih papirjev so navedena v Splošnih pogojih poslovanja GBD BPD d.d..


 
 


Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji