Nahajate se: Splošni pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.gbd.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik (v nadaljevanju: Lastnik), skrbnik in upravljalec (v nadaljevanju: Skrbnik) spletnega mesta in domene www.gbd.si je GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.gbd.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.gbd.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.gbd.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjem in da se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen v primeru, da lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

V kolikor Uporabnik Lastniku posreduje kakršne koli materiale, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

Uporaba podatkov o trgovanju na Ljubljanski borzi

Uporabniku je omogočen dostop do podatkov o trenutnem trgovanju na Ljubljanski borzi (trenutni enotni tečaj, zadnji posel, najboljše povpraševanje, najboljša ponudba, dnevni promet) takoj oz. po preteku 15 minut od trenutka, ko so lastniku na razpolago za posredovanje s strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev (skladno s Splošnimi pogoji uporabe in posredovanja podatkov Ljubljanske borze).

Poleg trenutnih podatkov je Uporabniku omogočen dostop do zgodovinskih dnevnih podatkov (enotni tečaj, najvišji tečaj, najnižji tečaj, tečaj prvega posla, tečaj zadnjega posla, promet) za vrednostne papirje, ki kotirajo na Ljubljanski borzi.

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:
storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;
• ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;
• ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;
• ne bo poskušal pridobiti, zbirali ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
• ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik objavlja podatke o trgovanju na Ljubljanski borzi takšne, kot jih prejme s strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Lastnik Uporabniku priporoča, da se vsako odločitvijo o nakupu ali prodaji finančnih inštrumentov posvetuje s svojim borznim posrednikom, oziroma z ustrezno pooblaščeno osebo, ki bo preverila in mu tudi posredovala trenutne podatke o vrednosti finančnih instrumentov.

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije: uporabniško ime, geslo, naslov elektronske pošte (obvezni podatki) ter naziv, naslov, kraj, EMŠO, davčno številko, kraj rojstva, stalni naslov, dopisni naslov, podatke o osebnem dokumentu, bančne podatke, telefonsko številko in faks številko (po želji). V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnal v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik naslov njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:
• omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin,
• v primeru, da Uporabnik to sam želi.

Uporabnik soglaša, da lastnik njegov naslov elektronske pošte lahko posreduje naslednjim podjetjem v skupini GBD: GBD Skupina, finančna družba, d.d., GBD Nepremičnine d.o.o. in Hotel Creina d.o.o., ki ga lahko uporabijo za namene neposrednega trženja.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov (razen naslova elektronske pošte, kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku) ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Če katero koli sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi, odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, potem bo ta določba iz izločena, ostale določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Za splošne pogoje in razmerje Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.


Kranj, 12.2.2009

 

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji