Nahajate se: Storitve > Zakaj GBD Šparovc?

Zakaj GBD Šparovc?

Ljudje smo si med seboj različni, v življenju imamo različne želje, sanjamo različne sanje. Zato smo vsi edinstveni. Ker se v GBD Gorenjski borznoposredniški družbi tega zavedamo, smo za vlagatelje, ki želijo mesečno ali četrtletno v manjših zneskih na preprost način varčevati v vrednostnih papirjih na dolgi rok, pripravili inovativen in cenovno ugoden nov produkt GBD Šparovc osnovan na ETF skladih, ki se prilagodi posameznemu vlagatelju glede na:

  • obdobje posameznikovega varčevanja – investicijska politika se avtomatsko prilagaja
  • vlagateljev psihološki profil – naklonjenost tveganju
  • namen posameznikovega varčevanja
  • premoženjsko stanje posameznika - možnost sprejemanja tveganja

 

GBD Šparovc je upravljan pol-aktivno. Osnovni pravili investiranja v vrednostne papirje sta razpršitev naložb in prilagajanje investicijske strukture času investiranja. Daljši kot je čas do koriščenja sredstev, več mora biti v portfelju delnic. Bližje kot smo datumu koriščenja, večji mora biti delež obveznic in instrumentov denarnega trga, ki so manj tvegani na kratek rok.

Vlagatelju na osnovi njegovega profila sestavimo investicijsko strategijo in načrt prilagajanja strategije datumu koriščenja sredstev. Portfelj se usklajuje s strateškimi deleži posameznih naložb enkrat letno. Istočasno se enkrat letno naredijo tudi manjše taktične prilagoditve glede na dogajanja na kapitalskih trgih.

 

 

 

 

*Prikazano gibanje strateških deležev skozi čas je zgolj informativne narave, dejanski deleži se lahko razlikujejo zaradi taktične prilagoditve z dodatnimi strategijami varovanja.

Domov  |  Pogoji poslovanja  |  Za medije  |  RSS  |  Struktura strani  |  Avtorji