GBD Dokumenti

Splošni pogoji GBD BPD d.d.

GBD BPD d.d. v skladu z odločbo ATVP št. 40210-2/2018-5 z dne 5.4.2018 v omejenem obsegu opravlja svoje storitve, kar predstavlja tudi omejeno uporabo pogojev poslovanja. Le ta se uporabljajo v prilagojenem pomenu za storitve, ki jih GBD BPD v skladu z odločbo ATVP še opravlja v postopku zaključevanja poslovanja.

Splošni pogoji so na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.

Pravila poddepoja GBD BPD d.d

Pravila poddepoja so na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.

GBD Cenik

GBD BPD d.d. v skladu z odločbo ATVP št. 40210-2/2018-5 z dne 5.4.2018 v omejenem obsegu opravlja svoje storitve, kar predstavlja tudi omejeno uporabo cenika. Le ta se uporablja samo še za aktivnosti/postopke, ki jih GBD BPD opravlja v postopku zaključevanja poslovanja.

Celoten cenik storitev vam je na voljo v priloženi PDF datoteki spodaj.

Izvensodno reševanje sporov

Pravilnik o pritožbenem postopku strank in izvensodnem reševanju sporov je na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.

Politika izvrševanja naročil GBD BPD d.d.

Politika izvrševanja naročil je na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.

Informacije o sistemu jamstva za terjatve 

Informacija o sistemu jamstva na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.

Korporativna kultura ter kodeks ravnanja in etikeBPD d.d. 

Dokument je na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.

Politika obvladovanja nasprotja interesov 

Dokument je na voljo v PDF datoteki. Za prenos kliknite na datoteko spodaj.