Sklici skupščine

Sklic 35. skupščine

Sklic 35. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena sklicuje začasna upraviteljica družbe 35. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v sredo, dne 25.08.2021 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 21.7.2021

Sklic 34. skupščine

Sklic 34. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. sklicuje upravni odbor družbe 34. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v petek, dne 23.04.2021 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 19.3.2021

Zapisnik 33. skupščine

Dne 26.10.2020 je potekala 33. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapisnik skupščine je v prilogi.

Datum: 27.10.2020

Zapisnik 32. skupščine

Dne 24.4.2020 je potekala 32. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapisnik skupščine je v prilogi.

Datum: 24.4.2020

Sklic 31. skupščine

Sklic 31. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena z dne 25.11.2019 sklicuje upravni odbor družbe 31. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v četrtek, dne 23.1.2020 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 20.12.2019

Čistopis 30. skupščine

Objava čistopisa razširjenega dnevnega reda 30. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo v petek, dne 13.9.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, v Kranju.

Datum: 21.08.2019

Zapisnik 29. skupščine

Dne 5.6.2019 je potekala 29. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapis poteka skupščine je v prilogi.

Datum: 6.7.2019

Sklic 28. skupščine

Sklic 28. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 28. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v četrtek, dne 04.04.2019 ob 13. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 03.4.2019

Razširitev 26. skupščine

Razširitev dnevnega reda 26. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 05.11.2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Datum: 04.10.2018

Čistopis 25. skupščine

Objava čistopisa razširjenega dnevnega reda 25. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo v petek, dne 07.09.2018 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, v Kranju.

Datum: 14.08.2018

Sklic 25. skupščine

Obveščamo, da so člani upravnega odbora družbe GBD BPD d.d. so na svoji 9. redni seji, ki je bila dne 11.6.2018 pod 9. točko dnevnega reda soglasno sprejeli sklep, da se vse delničarje družbe GBD BPD d.d. pozove na sestanek delničarjev dne 20.6.2018 ob 10 uri, v poslovnih prostorih družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj, z ciljem izvedbe univerzalne 25. skupščine družbe.

Datum: 11.6.2018

Razširitev 23. skupščine

Razširitev dnevnega reda 23. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 28.12.2017 ob 10.00 uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Datum: 7.12.2017

Sklic 22. skupščine

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 22. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 29.12.2016 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Datum: 28.11.2016

Sklic 34. skupščine

Sklic 34. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena sklicuje upravni odbor družbe 34. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v torek, dne 12.01.2021 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 11.12.2020

Za dan 12.01.2021 je bila sklicana 34. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, vendar je bil sklic preklican in skupščina ni bila izvedena.

Sklic 33. skupščine

Sklic 33. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. sklicuje upravni odbor družbe 33. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v ponedeljek, dne 26.10.2020 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 25.9.2020

Sklic 32. skupščine

Sklic 32. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. sklicuje upravni odbor družbe 32. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v petek, dne 24.04.2020 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 25.3.2020

Zapisnik 30. skupščine

Dne 13.9.2019 je potekala 30. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapis poteka skupščine je v prilogi.

Datum: 17.9.2019

Sklic 30. skupščine

Sklic 30. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi 7.3. člena Statuta GBD BPD d.d. in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena z dne 12.7.2019 sklicuje upravni odbor družbe 30. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v petek, dne 13.9.2019 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 13.8.2019

Zapisnik 28. skupščine

Dne 4.4.2019 je potekala 28. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapis poteka skupščine je v prilogi.

Datum: 5.4.2019

Zapisnik 27. skupščine

Dne 20.11.2018 je potekala 27. skupščina GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Zapis poteka skupščine je v prilogi.

Datum: 5.4.2018

Sklic 26. skupščine

Sklic 26. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 26. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo v ponedeljek, dne 05.11.2018 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj.

Datum: 04.10.2018

Sklic 25. skupščine

Obveščamo vas, da so člani upravnega odbora družbe GBD BPD d.d. na svoji 12. seji, ki je bila dne 03.08.2018 pod 2. točko dnevnega reda soglasno sprejeli sklep, da se vse delničarje družbe GBD BPD d.d. pozove na 25. redno skupščino delničarjev, ki bo v petek, dne 07.09.2018 ob 10 uri, v poslovnih prostorih družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj.

Člani upravnega odbora družbe so predlagali dnevni red skupščine, ki je v prilogi tega poziva.

Gradivo je priloženo k vabilu in bo hkrati od 07.08.2018 dalje na razpolago delničarejm v pritličju GBD BPD d.d. na Koroški cesti 5, 4000 Kranj.

Datum: 06.08.2018

24. Univerzalna skupščina

Dne 14.2.2018 je bila v prostorih družbe GBD BPD d.d. izvedena univerzalna skupščina družbe z naslednjimi točkami dnevnega reda:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje notarja.
  2. Sprememba statuta.
  3. Imenovanje novih članov upravnega odbora.
  4. Prenehanje opravljanja investicijskih storitev in poslov.
  5. Sprejem ponudbe BKS bank AG Bančna podružnica.
  6. Pridobivanja lastnih delnic.

Vse točke dnevnega reda so bile sprejete z ustrezno večino oddanih glasov prisotnih delničarjev. Novi člani upravnega odbora so postali Boris Eržen, Anica Klemenčič, mag. Hermina Krt in mag. Urban Belič. V času prevzemnih aktivnosti GBD BPD d.d. deluje s profesionalno skrbnostjo v interesu svojih strank in zagotavlja nemoteno ter varno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo.

Sklic 23. skupščine

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 23. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 28.12.2017 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Datum: 27.11.2017

Sklic 21. skupščine

Na podlagi Statuta GBD BPD d.d. v zvezi z 295., 296. in 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje upravni odbor družbe 21. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 17.10.2016 ob 10. uri na sedežu družbe GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba).

Datum: 16.9.2016

POROČILO 2020

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2020;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2020 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILO 2019

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2019;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2019 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2018

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2018;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2018 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2017

1. Upravni odbor GBD BPD d.d. je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2017;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2017 je revidirala družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2016

1. Upravni odbor GBD BPD d.d. je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2016;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2016 je revidirala družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2015

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 20. 4. 2016, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2015 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2014

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 15.4.2015, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2014 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2013

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 25.4.2014, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 28.4.2014;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2013 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2012

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 22.4.2013, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube bo sprejela skupščina delničarjev;
3. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 25.4.2013;
5. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2012 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2011

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 24.4.2012, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube bo sprejela skupščina delničarjev;
3. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 7.5.2012;
5. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2011 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2010

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 31.5.2011, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najkasneje do 15.6.2011;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2010 je revidirala družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2009

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 26.5.2010, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 1.6.2010;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2009 je revidirala družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2008

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., do dneva objave letnega poročila le-tega še ni obravnaval ali sprejel;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 24.6.2009;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2008 je revidirala družba ABC Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.