Vizitka Podjetja

GBD-FIN finančna družba d.d. (GBD-FIN d.d.)

Uradno ime družbe:
Kratki naziv:
Statusna oblika:
Uradni naslov:

GBD-FIN finančna družba d.d.
GBD-FIN d.d.
Delniška družba
Koroška cesta 5, 4000 Kranj

Telefon:
e-naslov:

04 280 1000
info@gbd.si

Osnovna dejavnost:
Št. reg. vpisa:
Osnovni kapital:
Matična številka:
Davčna številka:
Bančni računi:

J/66.190
1/05887/00
447.876,71 EUR
5943086
46365877
SI56 0292 2026 1781 849 pri NLB (redni)
SI56 0292 2026 1781 946 pri NLB (račun za stranke)

Leto ustanovitve:

1996

Upravni odbor:

Anica Klemenčič, predsednica

Boris Eržen, podpredsednik

Andrej Gerzetič, član