Vizitka Podjetja

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. (GBD BPD d.d.)

Uradno ime družbe:
Kratki naziv:
Statusna oblika:
Uradni naslov:

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
GBD BPD d.d.
Delniška družba
Koroška cesta 5, 4000 Kranj

Telefon:
e-naslov:
Uradne ure:

04 280 1000
info@gbd.si
Pon. – Pet.: 10.00 – 14.00

Osnovna dejavnost:
Št. reg. vpisa:
Osnovni kapital:
Matična številka:
Davčna številka:
Bančni računi:

J/66.120 – Posredništvo z vrednostnimi papirji
1/05887/00
447.876,71 EUR
5943086
46365877
SI56 0292 2026 1781 849 pri NLB (redni)
SI56 0292 2026 1781 946 pri NLB (račun za stranke)

Leto ustanovitve:

1996

Upravni odbor:

Vodstvo:

Martina Odar, začasna upraviteljica

Nadzorni organ GBD BPD d.d. je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.