Letna poročila

POROČILO 2020

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2020;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2020 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILO 2018

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2018;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2018 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2016

1. Upravni odbor GBD BPD d.d. je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2016;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2016 je revidirala družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2014

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 15.4.2015, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2014 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2012

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 22.4.2013, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube bo sprejela skupščina delničarjev;
3. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 25.4.2013;
5. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2012 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2010

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 31.5.2011, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najkasneje do 15.6.2011;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2010 je revidirala družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2008

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., do dneva objave letnega poročila le-tega še ni obravnaval ali sprejel;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 24.6.2009;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2008 je revidirala družba ABC Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2019

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2019;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2019 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2017

1. Upravni odbor GBD BPD d.d. je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2017;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2017 je revidirala družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2015

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 20. 4. 2016, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2015 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2013

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 25.4.2014, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 28.4.2014;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2013 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2011

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 24.4.2012, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube bo sprejela skupščina delničarjev;
3. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 7.5.2012;
5. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2011 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2009

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 26.5.2010, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 1.6.2010;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2009 je revidirala družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2020

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2020;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2020 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano v skladu z veljavno zakonodajo.

POROČILO 2019

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2019;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2019 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2018

1. Začasna upraviteljica GBD BPD d.d. je na podlagi odredbe ATVP št. 06011-27/2018-9 z dne 12.10.2018 in mnenja ATVP z dne 14.3.2019 pripravila, preverila in potrdila revidirano Letno poročilo GBD BPD d.d. za poslovno leto 2018;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2018 je revidirala družba Mazars d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2017

1. Upravni odbor GBD BPD d.d. je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2017;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2017 je revidirala družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2016

1. Upravni odbor GBD BPD d.d. je obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe za leto 2016;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2016 je revidirala družba Baker Tilly Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2015

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 20. 4. 2016, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2015 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2014

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 15.4.2015, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2014 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2013

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 25.4.2014, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 28.4.2014;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2013 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2012

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 22.4.2013, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube bo sprejela skupščina delničarjev;
3. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 25.4.2013;
5. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2012 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2011

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 24.4.2012, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Sklep o pokrivanju bilančne izgube bo sprejela skupščina delničarjev;
3. Družbe GBD BPD d.d. ne obvladuje nobena druga družba;
4. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) posredovano dne 7.5.2012;
5. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2011 je revidirala družba PKF revizija in svetovanje d.o.o. Ljubljana.

POROČILO 2010

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 31.5.2011, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) najkasneje do 15.6.2011;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2010 je revidirala družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2009

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., je dne 26.5.2010, obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. bo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 1.6.2010;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2009 je revidirala družba ABC Revizija d.o.o., Ljubljana.

POROČILO 2008

1. Upravni odbor GBD BPD d.d., do dneva objave letnega poročila le-tega še ni obravnaval ali sprejel;
2. Letno poročilo GBD BPD d.d. je bilo posredovano na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dne 24.6.2009;
3. Letno poročilo GBD BPD d.d. za leto 2008 je revidirala družba ABC Revizija družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana.